top of page

วัสดุและผลิตภัณฑ์รักษ์โลกด้วย SMART technologies และ MICROfactories™

การสัมมนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Plastic Circular Economy Heros: Innovation For Adding Value to Plastic Waste ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง STEAMPLATFORM และ The Incubation Network ได้รับเกียรติจาก Dr. Rumana Hossain ผู้ช่วยนักวิจัย จาก University of New South Wale (UNSW) ประเทศออสเตรเลีย บรรยายในหัวข้อ “Aligning recycling and manufacturing: SMART technologies and MICROfactories™ creating sustainable materials and products”


ในฐานะตัวแทนทีมงาน Centre for Sustainable Materials Research and Technology (SMART Centre) และ MICROfactories™ Dr. Rumana ได้ถ่ายทอดผลงานขององค์กรและเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจาก Professor Veena Sahajwalla ผู้ก่อตั้งและหัวเรือใหญ่ขององค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลกสู่ความยั่งยืนด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะรีไซเคิลเหลือทิ้งจนกลายเป็นวัสดุและผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่มีมูลค่าสูง (High Valued Recycled Materials) ในตลาดเชิงพาณิชย์ (Commercialization) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน


จุดเด่นของการบรรยายในครั้งนี้ คือ การนำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมวัสดุและผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากขยะรีไซเคิลด้วย SMART Technology ในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Manufacturing) ได้แก่

1) เหล็ก (Green Steel) ผลิตจากยางล้อรถยนต์ใช้แล้ว ด้วยเทคโนโลยี Polymer Injection ซึ่งมีการทำความร่วมมือบริษัทผู้ผลิตเหล็ก (Steel Makers) เพื่อผลิตและใช้ในอุตสาหกรรม


2) เส้นใยและลวด (Filament) ผลิตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ซึ่งสามารถนำมาขึ้นรูปด้วยเครื่อง 3D Printing ได้


3) แผ่นเซรามิค (Green Ceramic) ผลิตจากเศษแก้ว ขยะพลาสติก และเสื้อผ้าเก่า โดยผ่านกระบวนการผลิตในโรงงานขนาดจิ๋วในชุมชนสู่การค้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งเรียกว่า MICROfactories™ โดย SMART Centre, UNSW โดยการทำความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ได้แก่ ธุรกิจชุมชน ทำหน้าที่ในการรวบรวมขยะรีไซเคิลส่งยังโรงงานของ MICROfactories™ เพื่อนำขยะไปผลิตเป็นแผ่นเซรามิคและจัดจำหน่ายไปยังลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (User) เช่น บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นำไปใช้เป็นวัสดุตกแต่งห้อง เป็นต้น


MICROfactories™ ถือเป็นโมเดลธุรกิจ (Business Model) ที่น่าสนใจ นอกจากการช่วยเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและยังช่วยลดการขนส่งขยะจากชุมชนมายังส่วนกลางอีกด้วย ชุมชนสามารถผลิตสินค้าจากขยะรีไซเคิลได้ภายในชุมชนด้วย โรงงาน MICROfactories™ ทั้งเป็นการสร้างงานและอาชีพให้แก่คนในชุมชนจนนำไปสู่การสร้างรายได้เข้าเศษรฐกิจชุมชนอีกครั้ง โมเดลธุรกิจนี้กำลังขยายผลและต่อยอดไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น


15 views0 comments

Comments


bottom of page