top of page

Sun, May 15

|

Webinar

King of the Road | เปิดประตูสู่โลกกว้าง ตามล่าสู่ฝัน

Registration is closed
See other events
King of the Road | เปิดประตูสู่โลกกว้าง ตามล่าสู่ฝัน
King of the Road | เปิดประตูสู่โลกกว้าง ตามล่าสู่ฝัน

Time & Location

May 15, 2022, 3:30 PM GMT+7

Webinar

Guests

About the Event

คุณสงสัยไหมว่า โลกอันแสนกว้างใหญ่ ที่ผู้คนมากมายต่างวัฒนธรรมต่างภาษา เขามีวิถีชีวิตการใช้ชีวิต การทำงาน แตกต่างกับวัฒนธรรมไทยอย่างไร การเรียนรู้เริ่มจากสถาบันการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่หลังจากนั้นเราต้องกล้าเปิดประตู กล้าที่จะก้าวออกจากเซฟโซน เดินทางสู่โลกกว้าง เพื่อเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ สู่ความความฝันที่ตนฝันใฝ่

Share This Event

Speakers

Warunyou TECHAPRECHASIL

Managing Director, EINSTECH

bottom of page